Archive for juni, 2012

5 juni, 2012

Nya nordiska näringsrekommendationer

I dag presenteras förslaget till nya nordiska näringsrekommendationer. Forskare från Norden har gått igenom det aktuella vetenskapliga läget i världen om sambanden mellan det vi äter och olika sjukdomar. I de flesta fall har den omfattande genomgången inte gett anledning att ändra rekommendationerna. En viktig nyhet är dock att de nya rekommendationerna fokuserar mer på vilka matvanor som är bra för hälsan än på betydelsen av enskilda näringsämnen. Förslaget går ut på remiss i höst.

Enligt forskarna kan en kost med mycket frukt och grönt, fibrer, fullkorn, fisk, vegetabiliska oljor och magra mjölkprodukter minska risken för sjukdom. Söta drycker, godis, bakverk, vitt mjöl och hårda fetter som smör ökar risken för olika sjukdomar och viktuppgång. Även mycket rött kött och chark kan vara negativt för hälsan.

Enligt forskarna har den omfattande genomgången av det aktuella vetenskapsläget i de flesta fall inte gett anledning att ändra rekommendationerna. I några fall har rekommendationerna ändrats. Förslaget lägger till exempel mindre vikt vid hur mycket fett och kolhydrater man bör äta, och mer på vilken sorts fett och kolhydrater som är bra för hälsan och vilka som inte är det.

I förslaget har det rekommenderade intaget av vitamin D höjts från 7,5 till 10 mikrogram.

Forskarna har gjort en systematisk genomgång av studier som har publicerats efter år 2000, med särskilt fokus på områden där det kommit mycket ny forskning. I genomgången har forskarna tittat på hur olika kostmönster, livsmedel och näringsämnen kan kopplas till olika hälsoeffekter. Endast studier som håller tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet har inkluderats.

Över hundra forskare och experter har arbetat med revideringen av de nordiska näringsrekommendationerna (NNR). Arbetet har skett inom ramen för nordiska ministerrådet, och har letts av en projektgrupp med medlemmar från de fem nordiska länderna. Läs mer om arbetet på http://www.NNR5.org

(Källa: Livsmedelsverket)

Annonser